• Małopolska Tarcza Humanitarna.

  dodano dnia: 9 sierpnia 2023 / 17:46
  Czytaj więcej
 • Programuję i koduję.

  dodano dnia: 17 lipca 2023 / 14:9

  W minionym roku szkolnym 2022/2023 młodzież naszej szkoły rozwijała swoje zainteresowania komputerowe w Kole Informatycznym. Opiekunką koła była pani Anna Budz. Zajęcia prowadzone były w ramach ogólnopolskiego projektu grantowego  “Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, realizowanego przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

  Podczas zajęć uczniowie nabyli umiejętności kodowania i programowania, programowali w języku Scratch oraz Baltie. Nabyli umiejętność obsługiwania drukarki 3D. Projektowali własne, trójwymiarowe przedmioty użytkowe i drukowali je w drukarce 3D. Uczniowie nabyli umiejętność sterowania robotami mBot, tworzyli własne programy dla robota z wykorzystaniem aplikacji internetowych. Zajęcia zaktywizowały młodzież do nabywania nowych umiejętności informatycznych, pobudzały kreatywność uczniów oraz dały możliwość integracji i współpracy w grupie.

  Czytaj więcej
 • "Małopolska Tarcza Humanitarna . Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny".

  dodano dnia: 22 czerwca 2023 / 10:6

  Nasi uczniowie, dzięki tarczy humanitarnej, mieli możliwość wspólnie z uczniami z Ukrainy, wzięli udział w wycieczkach: do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Doliny Kościeliskiej. 

  Czytaj więcej
 • Bieg po zdrowie.

  dodano dnia: 8 czerwca 2023 / 9:25

  Klasa 4 zrealizowała na lekcjach wychowawczych program "Bieg po zdrowie". Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej oferowanej przez Sanepid. W trakcie całego roku szkolnego uczyliśmy się o tym, czym jest zdrowie, jakie postawy świadczą o naszym zdrowiu fizycznym, psychicznym i społecznym. Przyjrzeliśmy się co jest w składzie papierosa, ile kosztuje palenie. Uczyliśmy się asertywności i określania swoich granic. Zastanawialiśmy się jak uniknąć nałogów i co zrobić, żeby osoby z naszego otoczenia nie paliły. Na podsumowanie programu utworzyliśmy komiks prewencyjny.

  Czytaj więcej
 • Zakończenie projektu "Trzymaj formę".

  dodano dnia: 2 czerwca 2023 / 8:12

  Podsumowanie naszego udziału w projekcie "Trzymaj formę". Cały rok aktywnie w nim uczestniczyliśmy wykonując różne projekty i zajęcia. W myśl zasady: w zdrowym ciele zdrowy duch !

  Czytaj więcej
 • Pierwsze Święto Wartości i podsumowanie cyklu.

  dodano dnia: 31 maja 2023 / 20:57

  Święto to było zwieńczeniem pracy w modelu Wartościowych Szkół. Miało ono miejsce podczas Dnia Rodziny. Przygotowane zostały koszulki dla każdej klasy w kolorze symbolizującym określoną wartość. Skupiliśmy się na tych, które są ważne w naszej szkole: szacunek, wiedza, współpraca i rodzina.

  Odbyło się również spotkanie podsumowujące, na którym otrzymaliśmy przepiękną magnolię, o którą musimy dbać.  

  Czytaj więcej
 • Wartościowe szkoły - podsumowanie i przygotowanie do Pierwszego Święta Wartości.

  dodano dnia: 27 kwietnia 2023 / 9:59

  26 kwietnia odbyły się warsztaty dotyczące podsumowania naszych spotkań oraz przygotowania Pierwszego Święta Wartości. 

  Czytaj więcej
 • Program dla szkół realizowany przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  dodano dnia: 3 marca 2023 / 9:31

  Przeznaczony dla uczniów klas I - V.

  Czytaj więcej
 • „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

  dodano dnia: 28 listopada 2022 / 19:19

  Szkoła bierze udział w projekcie. Uczniowie zostali rekrutowani na podstawie diagnoz i obserwacji nauczycieli uczących: Języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, edukacji matematycznej w klasach 1-3 oraz zajęć z pedagogiem.

  Czytaj więcej
 • "Trzymaj formę"

  dodano dnia: 28 listopada 2022 / 19:25

  Program realizowany w klasach V - VIII

  Czytaj więcej
 • Program "Bieg po zdrowie"

  dodano dnia: 28 listopada 2022 / 19:22

  Program realizowny w klasie 4.

  Czytaj więcej
 • "Nie pal przy mnie, proszę!"

  dodano dnia: 3 marca 2023 / 9:27

  Projekt realizowany w oddziale przedszkolnym.

  Czytaj więcej
 • Wartościowe szkoły - spotkanie w ramach wymiany doświadczeń.

  dodano dnia: 14 listopada 2022 / 17:43

  Celem Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej i przedszkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

  Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i przedszkola oraz realizacji podstaw programowych.

  Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły/przedszkola i przyszły pracownik.

  W naszej szkole dotarlismy juz do trzeciego etapu:

  Efektywna szkoła

   Zadaniem jest tutaj budowanie postaw, poczucia własnej wartości i poczucia wpływu, rok „wartościowych działań”, wzmacnianie kultury współpracy, wspólne świętowanie sukcesu, sieciowanie Wartościowych Szkół i Przedszkoli ®.

  Pani Dyrektor wraz z liderem wspomagania, panią Małgorzatą Trzop, oraz panią Zofią Kuczyńską udały się na spotkanie, którego celem była prezentacja i omówienie etapów, które miały miejce w naszej szkole. Ta wspólna wymiana doświadczeń, rozmowy o sukcesach i problemach sprawiły, że jeszcze łatwiej nam będzie wdrażąć wszystko to, czego nauczyliśmy się do tej pory.

  Czytaj więcej
 • Wartościowe szkoły

  dodano dnia: 17 maja 2021 / 9:39
  Czytaj więcej
 • Dzień Bezpiecznego Internetu

  dodano dnia: 4 marca 2022 / 13:1

  W dniach 21, 23, 24 lutego 2022 r. wzieliśmy udział w wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem w sieci.

  Uczniowie klas 2-3 wzięli udziałw  spotkaniu pt. "Poznaj bezpieczny internet"

  Klasy 4-5 "Sieciakowe Zasady Ekranowe"

  klasy 6 - 8 "Ciało nie określa"

  Czytaj więcej
 • Zlot wartościowych szkół

  dodano dnia: 28 września 2021 / 18:40

  Jako pierwsi w Polsce ukończyliśmy dwa etapy Wartościowych Szkół - Współpracujący Wychowawca oraz Świadomy Nauczyciel.

  Czytaj więcej
 • Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

  dodano dnia: 17 lutego 2022 / 18:28

  Nasza szkoła jest uczestnikiem ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Jest to cykl bezpłatnych zajęć z algorytmiki i programowania. W ramach zajęć Koła Informatycznego CMI uczniowie poszerzają swoją wiedzę i nabierają nowych umiejętności informatycznych.

  Tworzyli własne avatary, którymi mogą posługiwać się na portalach społecznościowych, dyskutowali o zagrożeniach w Internecie, tworzyli komiksy z udziałem avatarów całej grupy.

  Nabrali sprawności w programowaniu w Scratchu, potrafią wprawić postać w ruch, zaprogramować sterowanie postacią za pomocą strzałek. Programują historyjki oraz aplikacje użytkowe w Scratchu. Uczniowie stworzyli i opublikowali własną animowaną kartkę święczecznę, opracowali własny quiz polsko - angielski do nauki angielskich słówek.

  Czytaj więcej
 • Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 -podsumowanie

  dodano dnia: 11 stycznia 2022 / 18:24

  Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".

  Czytaj więcej
 • Wycieczka do Zakopanego

  dodano dnia: 11 stycznia 2022 / 14:2

  Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".

  Czytaj więcej
 • Zajęcia muzyczne

  dodano dnia: 12 października 2021 / 13:21

  Kolejne zajęcia za nami. Gramy, śpiewamy. Grupa chętna a Pani Prowadząca bardzo zadowolona z efektów. 

  Czytaj więcej