• Program dla szkół realizowany przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  dodano dnia: 3 marca 2023 / 9:31

  Przeznaczony dla uczniów klas I - V.

  Czytaj więcej
 • „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

  dodano dnia: 28 listopada 2022 / 19:19

  Szkoła bierze udział w projekcie. Uczniowie zostali rekrutowani na podstawie diagnoz i obserwacji nauczycieli uczących: Języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, edukacji matematycznej w klasach 1-3 oraz zajęć z pedagogiem.

  Czytaj więcej
 • "Trzymaj formę"

  dodano dnia: 28 listopada 2022 / 19:25

  Program realizowany w klasach V - VIII

  Czytaj więcej
 • Program "Bieg po zdrowie"

  dodano dnia: 28 listopada 2022 / 19:22

  Program realizowny w klasie 4.

  Czytaj więcej
 • "Nie pal przy mnie, proszę!"

  dodano dnia: 3 marca 2023 / 9:27

  Projekt realizowany w oddziale przedszkolnym.

  Czytaj więcej
 • Wartościowe szkoły - spotkanie w ramach wymiany doświadczeń.

  dodano dnia: 14 listopada 2022 / 17:43

  Celem Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej i przedszkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

  Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i przedszkola oraz realizacji podstaw programowych.

  Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły/przedszkola i przyszły pracownik.

  W naszej szkole dotarlismy juz do trzeciego etapu:

  Efektywna szkoła

   Zadaniem jest tutaj budowanie postaw, poczucia własnej wartości i poczucia wpływu, rok „wartościowych działań”, wzmacnianie kultury współpracy, wspólne świętowanie sukcesu, sieciowanie Wartościowych Szkół i Przedszkoli ®.

  Pani Dyrektor wraz z liderem wspomagania, panią Małgorzatą Trzop, oraz panią Zofią Kuczyńską udały się na spotkanie, którego celem była prezentacja i omówienie etapów, które miały miejce w naszej szkole. Ta wspólna wymiana doświadczeń, rozmowy o sukcesach i problemach sprawiły, że jeszcze łatwiej nam będzie wdrażąć wszystko to, czego nauczyliśmy się do tej pory.

  Czytaj więcej
 • Wartościowe szkoły

  dodano dnia: 17 maja 2021 / 9:39
  Czytaj więcej
 • Dzień Bezpiecznego Internetu

  dodano dnia: 4 marca 2022 / 13:1

  W dniach 21, 23, 24 lutego 2022 r. wzieliśmy udział w wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem w sieci.

  Uczniowie klas 2-3 wzięli udziałw  spotkaniu pt. "Poznaj bezpieczny internet"

  Klasy 4-5 "Sieciakowe Zasady Ekranowe"

  klasy 6 - 8 "Ciało nie określa"

  Czytaj więcej
 • Zlot wartościowych szkół

  dodano dnia: 28 września 2021 / 18:40

  Jako pierwsi w Polsce ukończyliśmy dwa etapy Wartościowych Szkół - Współpracujący Wychowawca oraz Świadomy Nauczyciel.

  Czytaj więcej
 • Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

  dodano dnia: 17 lutego 2022 / 18:28

  Nasza szkoła jest uczestnikiem ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Jest to cykl bezpłatnych zajęć z algorytmiki i programowania. W ramach zajęć Koła Informatycznego CMI uczniowie poszerzają swoją wiedzę i nabierają nowych umiejętności informatycznych.

  Tworzyli własne avatary, którymi mogą posługiwać się na portalach społecznościowych, dyskutowali o zagrożeniach w Internecie, tworzyli komiksy z udziałem avatarów całej grupy.

  Nabrali sprawności w programowaniu w Scratchu, potrafią wprawić postać w ruch, zaprogramować sterowanie postacią za pomocą strzałek. Programują historyjki oraz aplikacje użytkowe w Scratchu. Uczniowie stworzyli i opublikowali własną animowaną kartkę święczecznę, opracowali własny quiz polsko - angielski do nauki angielskich słówek.

  Czytaj więcej
 • Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 -podsumowanie

  dodano dnia: 11 stycznia 2022 / 18:24

  Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".

  Czytaj więcej
 • Wycieczka do Zakopanego

  dodano dnia: 11 stycznia 2022 / 14:2

  Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".

  Czytaj więcej
 • Zajęcia muzyczne

  dodano dnia: 12 października 2021 / 13:21

  Kolejne zajęcia za nami. Gramy, śpiewamy. Grupa chętna a Pani Prowadząca bardzo zadowolona z efektów. 

  Czytaj więcej
 • Zajęcia plastyczne z p. Małgorzatą Mirgą - Tas

  dodano dnia: 12 października 2021 / 13:16

  Zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Gosię cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie poznaja różne techniki oraz perspektywy prac plastycznych.  

  Czytaj więcej
 • Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce

  dodano dnia: 24 września 2021 / 13:0

  Aby wykorzystać potencjał i mozliwości Romów mieszkających w Czarnej Górze zaplanowaliśmy zorganizowanie różnorodnych zajęć. Pierwsze z nich juz się odbyły. Są to zajęcia muzyczne, prowadzone przez Pania Teresę Mirgę -  romską poetkę, pieśniarkę, gitarzystkę, kompozytorkę oraz liderkę zespołu Kałe Bała (Czarne Włosy). Ma duże doświadczenie. Cyklicznie prowadziła również zajęcia w klubie muzycznym Strefa w Krakowie. Spotkania te mają na celu rozwijanie zainteresowań muzycznych, zapoznanie z tradycjami i obyczajami romskimi w muzyce, pieśni i tańcu.

  Drugim rodzajem zajęć będą zajęcia plastyczne prowadzone przez Pania Małgorzatę Mirga - Tas - polsko-romska artystkę wizualną, malarkę, laureatkę Paszportu Polityki. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych naszych uczniów, pobudzanie wrażliwości twórczej, przełamywanie barier pomiędzy dziećmi romskimi i nieromskimi. 

  Czytaj więcej