Hymn

HYMN   SZKOŁY

  1. 1. Matką Matek często zwana,

    za patronkę nam obrana.

    Jesteś wzorem dla każdego

    Czy małego, czy wielkiego.

    Ref. Święta Jadwigo Pani Wawelska

            bądź opiekunką każdego dziecka!

            Matko Kultury i Pani Pokoju

            Wspieraj swą młodzież w trudzie, znoju!

  1. Twoja miłość niepojęta.

    Ty nas prowadź Pani Święta!

    Czuwaj nad tą naszą szkołą.

    Dobra Pani i Królowo!

    Ref. Święta Jadwigo Pani Wawelska………..

  1. Daj wytrwanie i pokorę

    i bądź dla nas wszystkich wzorem!

   Twoja drogą iść pragniemy.

   I Tobie się oddajemy.

   Ref. Święta Jadwigo Pani Wawelska………..

 

 

 AUTOR: Bernadeta Młynarczyk