Rada Pedagogiczna

Rok szkolny 2020/2021

 

mgr Małgorzata Budz 

wychowanie fizyczne

mgr Justyna Budz

historia, WOS, zajęcia rozwijajace

mgr Krystyna Kwak

geografia

 

mgr Magdalena Ziółko

wychowanie przedszkolne

 

 

mgr Anna Holowa - Wacław

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Renata Hełdak

biologia, chemia, zajęcia rozwijające

mgr Małgorzata Jamróz

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bogumiła Złahoda

edukacja wczesnoszkolna, WDŻ

Marta Żaba

edukacja wczesnoszkolna

mgr Michał Lichosyt - Ogrodny

język niemiecki, informatyka

mgr Aneta Lorek

język angielski, plastyka

mgr Liliana Florek

religia

mgr Mariola Miśkowicz

język polski, EDB, logopedia

mgr inż. Mirosław Rzepka

matematyka, fizyka

mgr Małgorzata Trzop

zajęcia rewalidacyjne, pedagog

mgr Dorota Sztokfisz

technika, muzyka