Rada Rodziców

Przewodnicząca : Magdalena Wacław

Zastępca: Barbara Budz

Skarbnik: Marta Pawlik

Członek: Marzena Wojtanek