Wartościowe szkoły

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2020/2021 do elitarnego grona ponad 30 szkół wdrażających w Polsce innowacyjny Model Wartościowych Szkół ®. Istotą wdrożenia Modelu jest budowanie społeczności szkolnej w oparciu o wartości poprzez systemowe, kompleksowe i procesowe oddziaływanie na społeczność szkolną. Celem Modelu jest tworzenie możliwości do rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, w tym także wzmacnianie odporności psychicznej. 

O modelu i autorkach można poczytać https://pdnimpuls.edu.pl/wartosciowe-szkoly/