„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

Szkoła bierze udział w projekcie. Uczniowie zostali rekrutowani na podstawie diagnoz i obserwacji nauczycieli uczących: Języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, edukacji matematycznej w klasach 1-3 oraz zajęć z pedagogiem.