Pedagog szkolny

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 03.07.2020

 

  1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  2.  Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  3.  Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  4.  Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

W związku z pandemią obecnie pomocą psychologiczno - pedagogiczną objęci są wszyscy ucznioiwe. Nauczyciele na każdej lekcji udzielają wsparcia. 

Pedagog: mgr Małgorzata Trzop

Godziny pracy pedagoga szkolnego: 

Pn 09.40 - 11.40
Wt 10.35 - 12.35
 Śr 08.50 - 09.50
 Czw 10.35 - 11.35
 Pt 07.40 - 11.40