Czy wszyscy muszą być jednakowi?

Uczniowie klasy 4 w ramach lekcji języka polskiego poznali pojęcie tolerancji. Wykonali przepiękne prace przedstawiające bliskie im osoby.