Zebranie z rodzicami.

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele serdecznie zapraszają na zebranie. Odbędzie się one w środę, 22 listopada, według nastepującego harmonogramu:

klasy I - IV - godzina 17.00

klasy V - VIII - godzina 18.00

Na spotkaniu będą omawiane oceny, zachowanie oraz sprawy bieżące szkoły.