Kreatywne podsumowanie wiadomości z historii

Klasa 7 wykonała lapbooki i leporella na temat powstania listopadowego i innych wydarzeń na ziemiach polskich w początkach XIX wieku. Klasa 5 tworzyła za to ciekawe komiksy, które prezentowały wybrane mity greckie. Tworzenie tego rodzaju prac kreatywnych pozwala na przetworzenie wiedzy wieloma zmysłami, a dzięki temu lepsze zapamiętanie treści.