Szkolna stołówka.

Od paździenika korzystamy już ze stołówki. Jest kolorowo i bardzo smacznie.