Święto Odzyskania Niepodległości.

"

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!                                                         

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,                                        

Na którym z lochu, co był twą stolicą                                                       

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. 

Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei

Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy

Wiary, że wolność, prawo, moc idei

Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy. 

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,

Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!

Lecz czymś największym, czym być można:

Sobą! "

     

10 listopada uczciliśmy 105 rocznicę odzyskania niepodległości. Rozpoczęliśmy od bardzo emocjonalnej akademii, która pokazała, że przez lata Polska zawsze walczyła aby być wolną. Zaborcy próbowali zabrać nam wszystko - nie udało im się to. Naród Polski nigdy nie zatracił swojej tożsamości. Akademię i dekoracje przygotowały p. Aneta Lorek oraz Justyna Budz. O godzinie 11.11 wspólnie wzieliśmy udział w akcji "Szkoła do hymnu". Nasi uczniowie wzięli także udział w gminnych obchodach Świeta Niepodległości odbywających się w Bukowinie Tatrzańskiej.