Tydzień konstytucyjny.

W ramach projektu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, w klasach 4-8 odbyło się spotkanie z prawnikiem panem Bartoszem Bilińskim, pracującym na co dzień w Nowym Jorku. Młodzież wysłuchała z zainteresowaniem wykładu na temat Konstytucji, stanowiącej prawny fundament funkcjonowania naszego wspólnego domu, jakim jest Polska. W trakcie zajęć uczniowie mogli wyszukiwać w smartfonach różne zagadnienia dotyczące zawartości tego dokumentu, dowiedzieli się wiele o swoich prawach, obowiązkach i o sposobie rządzenia państwem demokratycznym.