Ogólnopolski przegląd musztry.

W dniu 30.05.2023 r. uczniowie klas VII i VIII byli obserwatorami Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Celem wycieczki była popularyzacja klas mundurowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.