Historia i WOS nieco inaczej.

Klasa 8 chętnie pracuje w sposób aktywny. Na wiedzy o społeczeństwie uczniowie przedstawili dwie rozprawy sądowe, na których postawiono w stan oskarżenia cyberprzestępców. Natomiast na historii graliśmy w "stacje zadaniowe" aby powtórzyć materiał do sprawdzianu. Każde zadanie znajdowało się w innej części sali i miało inną formę, a dwuosobowe drużyny wypełniały je na kartach odpowiedzi.