Szkolne zawody narciarskie.

W piątek, 24 lutego, na stacji narciarskiej Koziniec odbyły się szkolne zawody narciarskie. Nasi uczniowie tłumnie wzięli w nich udział. Sportowa rywalizacja wyłoniła uczestników do Gminnej Spartakiady. Każdy uczestnik szkolnych eliminacji otrzymał nagrodę. Prezenty ufundowała Rada Rodziców, Kawiarnia Dom nr 127, państwo Patrycja i Łukasz Zubek  i p. Magdalena Wacław- serdecznie dziękujemy!  Podziękowania składamy także panu Andrzejowi Sołtysowi za pomoc podczas organizacji.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Prezesa Stacji Narciarskiej "Koziniec" - Andrzeja Budza - za umożliwienie bezpłatnych przejazdów dla uczestników oraz poczęstunek po zawodach. Stacja Narciarska "Koziniec" co roku wspiera naszą szkołę podczas eliminacji.

Dziękujemy również p. Małgorzacie Budz za organizację i prowadzenie zawodów oraz najwierniejszym kibicom - Rodzicom!