Zebranie z Rodzicami.

We wtorek, 24 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się  zebranie z Rodzicami - wywiadówka , której celem jest zapoznanie się z wynikami klasyfikacji śródrocznej uczniów oraz omówienie spraw bieżących.