Zebranie z rodzicami.

Zebranie z Rodzicami odbędzie się 23.11. 2022 (środa) w godzinach:

klasy 0 - III godzina 17.00

klasy IV - VIII godzina 18.00

Na spotkaniu będą omawiane zachowanie, wyniki w nauce i sprawy bieżące szkoły.