„Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” - wycieczka do Tarnowa

Kolejny raz otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Tym razem zorganizowaliśmy wycieczkę do Tarnowa i Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Uczniowie pochodzenia romskiego mogli poczuć dumę ze swojej kultury pozując do zdjęć indywidualnie oraz w grupie. Wszyscy nasi uczniowie kolejny raz usłyszeli o historii i kulturze Romów w Polsce na tle ich dziejów europejskich: pochodzenie z Indii, wielowiekowa wędrówka, prześladowania i martyrologia oraz zobaczyli eksponaty potwierdzające te informacje. Pierwszy raz zobaczyliśmy prawdziwe wozy taborowe. Zwiedzanie kultury materialnej Romów zwiększyło też szacunek dla jej przedstawicieli, szczególnie gdy mogliśmy także rozpoznać na fotografiach znane nam osoby. Zakupiliśmy tez pamiątki dla uczestników w postaci magnesów oraz inne materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej. W czasie tej wycieczki uczyliśmy się szacunku i tolerancji dla odmienności kulturowych, także egzotycznych, jak kultura afrykańska. Uczestnicy mieli możliwość udziału w warsztatach, podczas których robili maski i biżuterię. Zwiedziliśmy też zespół architektoniczno-urbanistyczny w zrekonstruowanej przestrzeni dawnego, prowincjonalnego miasteczka w Galicji przełomu XIX i XX wieku w Miasteczku Galicyjskim. Pięknie się integrowaliśmy we wspólnym odbiorze przedmiotów użytkowych oraz dzieł sztuki. Sfinansowanie tej wycieczki umożliwiło udziału w niej wszystkim chętnym uczniom, bez względu na ich status materialny. W niedługim czasie wykonamy prace plastyczne poświęcone wspomnieniom wspólnie spędzonego dnia. Wycieczkę zaplanowała i zorganizowała p. Małgorzata Trzop.