Poświęcenie wozu bojowego OSP Czarna Góra.

10 lipca miała miejsce wyjątkowa uroczystość poświęcenia naszej miejscowej jednostce OSP nowego wozu bojowego. Było to dla nas również szczególnie ważne ponieważ nasi uczniowie, a także absolwenci, należą do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Licznie i godnie reprezentują Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Czarnej Górze, a ich starania zostały docenione, gdyż wielu zostało wynagrodzonych odznakami MDP. Swoja obecnością zaszczycił nas jeden z absolwentów szkoły, Grzegorz Sarna, który obecnie pełni funkcje Prezesa Koła 64 Czarna Góra w Ameryce Północnej. Spotkał się on ze swoją wychowawczynią, a naszą obecna panią dyrektor Krystyną Kwak. 

Dziękujemy naszym uczniom za ich zaangażowanie i udział w działaniach MDP.

Gratulujemy wszystkim i życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów!