Warsztaty teatralne.

Rośnie nowe pokolenie aktorów i aktorek! W nasze szkole odbyły się zajęcia teatralne pod przewodnictwem Cezarego Ibera - Aktor i reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta.

Zajęcia teatralne dla klas 1 - 3, mają za zadanie poruszyć uczestników na wielu poziomach. Od rozwijania wyobraźni, gdzie dzieci poszukują abstrakcyjnych form w swoim ciele i otaczającej ich przestrzeni, przez ćwiczenia z partnerowania, gdzie uczą się współpracować i rozumieć granice innych, do ćwiczeń z integracji, akceptacji i budzenia dzikości serca, gdzie nie są oceniane i pozwala się im wyszaleć.
Program jest specjalnie przygotowany pod potrzeby dzieci w takim wieku, żeby uczestnicy czuli się swobodnie ze sobą nawzajem i z prowadzącym, który stawia przed nimi nieznane im do tej pory wyzwania i skłania ich do odkrywania nowych granic.