Egzamin na kartę rowerową.

KARTA ROWEROWA W tym roku szkolnym do egzaminu na kartę rowerową przystąpili uczniowie klasy czwartej. Egzamin obejmował: - część pisemną – pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania, udzielania pierwszej pomocy medycznej - część praktyczną – sprawdzenie umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności: · pozycja kierującego na rowerze, · upewnienie się o możliwości jazdy, · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu. Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” GRATULUJEMY!