Śpiskie zwyki 2022 - sukces naszych uczennic.

„Śpiskie Zwyki” to wielkie święto kultury Spisza, podczas którego spotykają się zespoły regionalne, kierownicy zespołów wraz z mieszkańcami Spisza, aby wspólnie kultywować rodzime zwyczaje, utrwalać tradycyjną muzykę, taniec i śpiew. W roku 2022 impreza miała nieco inny charakter – odbyła się bez aktywnego udziału publiczności za pomocą narzędzi elektronicznych.

Uczennice naszej szkoły wzięły udział w tym konkursie i odniosły ogromny sukces!

Anna Sarna z klasy III zajęła pierwsze miejsce w kategorii Śpiewaków, Julia Budz z klasy VII zajeła II miejsce w tej samej kategorii.

Dziewczynom gratulujemy talentu oraz sukcesu. Dziękujemy za tak wspaniałe reprezentowanie naszej szkoły!