Pasowanie na czytelnika

W dniu 10 stycznia uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Poznali w jaki sposób powstawały kiedyś książki oraz jaką formę mają współczesne (e-booki, audio-booki). Poznali też czego nie lubią książki, czyli jak o nie dbać, zwłaszcza te z biblioteki. Na zakończenie każdy został wpisany w poczet czytelników oraz dostał dyplom. W ramach promocji czytelnictwa, ze środków NPRCz, uczniowie dostali pamiątkowe książki. Samodzielnie wykonali też zakładki. Inspitracją i zachętą dla nich niech będą słowa wiersza:
 
Anna Kamieńska "Książka"
 
Czemu książka stoi niema?
Może o czym mówić nie ma?
Jej literek czarne rządki smutne jak jesienne grządki.
Czemu taka nudna, pusta, jakby jej zamknięto usta?
Aż tu nagle, moja miła, niema książka przemówiła.
I gadała, i śpiewała, czego nie opowiadała!
O przygodach, awanturach, ptakach, kwiatach,morzach, górach.
Gdzie to wszystko w niej mieszkało?
Jak to wszystko w niej drzemało?
Chyba nie ma o co pytać: nauczyliśmy się czytać.