Karta rowerowa

KARTA  ROWEROWA

Do egzaminu na kartę rowerową przystąpili uczniowie klasy czwartej i  piątej.

Egzamin obejmował:

- część pisemną – pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy medycznej

- część praktyczną – sprawdzenie umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
    · pozycja kierującego na rowerze,
    · upewnienie się o możliwości jazdy,
    · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
    · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” GRATULUJEMY!

Do egzaminu uczniów przygotowała p. Dorota Sztokfisz.