Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Kacper Rusnarczyk

Zastępca: Natalia Felong

Sekretarz: Ilona Litwin

Skarbnik: Jabub Bryja

 

Opienkun: mgr Małgorzata Budz