Netykieta

NETYKIETA

To rodzaj przyjętych i przestrzeganych przez internautów zasad komunikowania się na portalach społecznościowych, rodzaj internetowego savoir-vivre’u.

Nieprzestrzeganie reguł porozumiewania się w sieci może skutkować uwagami ze strony administratora i innych użytkowników, wykluczeniem z grupy, a nawet całkowitym zablokowaniem dostępu do usług, z których korzystamy.

TAK / Dbaj o:                                                                                                NIE / Unikaj:

Wyrażaj się jasno i precyzyjnie

* Dbaj o staranny język – stosuj zasady ortograficzne,                                 * Nie przesadzaj z emotikonami, używaj

gramatyczne i stylistyczne                                                                             ich tylko w nieformalnych kontaktach             * Pisz na temat, rzeczowo i konkretnie

* Nadawaj wiadomościom tytuł – łatwiej będzie je

odnaleźć.

Szanuj innych

* Staraj się wyrażać swoje opinie kulturalnie                                                  * Nie obrażaj!

* Cytując czyjeś słowa, pamiętaj o podaniu autora                                        * Nie używaj wulgaryzmów!

* Pytaj o zgodę na umieszczenie na własnym                                                * Nie trolluj!*

  Profilu/blogu/stronie bezpośrednich linków lub zdjęć                                * Nie spamuj**

                                                                                                                       * Nie kradnij czyjejś własności

                                                                                                                          intelektualnej

 * Nie lajkuj stron/zdjęć/postów, które

 krzywdzą innych

Bądź profesjonalny

* Szanuj swoją prywatność i prywatność innych – pomyśl                            * Nie plotkuj

   sam i zapytaj o zgodę, jeśli chcesz upublicznić                                          * Nie zaśmiecaj konta, bloga, maila

   jakąś informację                                                                                            drugiej osoby spamem

* Dbaj o porządek na swoim blogu – usuwaj np.                                        * Nie flooduj***

nieaktualne linki, dostosuj kolory, tekst tak,                                                * Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych

   aby był łatwy w odbiorze                                                                             informacji

* Sprawdzaj źródła informacji                                                                     * Nie pozostawiaj bezpańskich blogów,

* Usuwaj z sieci blogi/strony/konta, których nie używasz                             nie zaśmiecaj sieci

Bądź uprzejmy

* Zachowuj się w sieci tak samo jak w osobistym                                      * Unikaj ironii

  kontakcie                                                                                                  * Nie używaj wielkich liter w dyskusji -

* Pamiętaj o przedstawianiu się i o formach                                                  jest to traktowane jako krzyk

   grzecznościowych                                                                                   * Nie krytykuj, nie wyśmiewaj osób,

* Uważaj na żarty – nie każdy ma podobne poczucie                                które słabiej sobie radzą w sieci

   humoru

* Bądź pomocny

 

* Trollowanie – prowokowanie innych użytkowników w celu zdenerwowania ich i wywołania bezcelowej dyskusji

** Spamowanie – rozsyłanie niechcianych wiadomości bez uzyskania zgody odbiorcy (np. reklamy)

*** Flooding – wielokrotne wysyłanie wiadomości, powtarzanie znaków, emotikonów czyli zalewanie i zaśmiecanie niepotrzebnymi treściami

Źródło: Anna Borkowska, Marta Witkowska „Media społecznościowe w szkole”